Pristupnica za članstvo u Udruženju

Lice koje želi da se učlani u Međunarodno udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS treba da popuni pristupnicu. Pristupnica mora da bude kompletno popunjena. Podaci u pristupnici moraju biti verodostojni i tačno popunjeni.

PRISTUPNICA ZA ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Popunjenu pristupnicu pošaljite na e-mail: info@euiaps.eu

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.