Pravni okvir u Republici Srbiji

1. Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 9/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/-2021 – dr. zakon i 138/2022) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

2. Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru

3. Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru

4. Pravilnik o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

5. Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru

6. Interna revizija u javnom sektoru Republike Srbije – Principi, standardi i politike interne revizije

7. Kompetencije internih revizora u javnom sektoru

8. Strategija reforme javne uprave za period od 2021. do 2030. godine je usvojena na 46. sednici Vlade Republike Srbije, 8. aprila 2021. godine i objavljena u („Službeni glasnik RS“, br. 42/2021 i 9/2022-Odluka); (glava VI – Odgovornost i transparentnost)

The Strategy for Public Administration Reform in the Republic of Serbia for the period 2021−2030 was adopted at the 46th session of the Government of the Republic of Serbia, on April 8, 2021, and published in („Official Gazette of the RS“, number 42 of April 27, 2021); (Chapter VI – Accountability and transparency)

9. Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025. godine usvojen je od strane Vlade Republike Srbije 24. juna 2021. godine i objavljena u („Službeni glasnik RS”, broj 30/18); (Posebni cilj IV: Unapređenje primene sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru)

Public financial management reform programme for the period 2021-2025. was adopted by the Government of the Republic of Serbia on June 24, 2021 and published in („Official Gazette of RS“, number 30/18); (Special objective IV: Improving the implementation of the internal financial control system in the public sector)

10. Akcioni plan za period od 2021. do 2025. godine za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine

Action Plan 2021-2025 for implementation of the Public Administration Reform Strategy in Republic of Serbia for the period 2021-2030

11. Uredba o upravljanju Programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine („Službeni glasnik RS“, br. 292023)

Decree on the management of the European Union pre-accession assistance programmes under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA III) for the period 2021-2027

12. Odluka o određivanju organa, lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine („Službeni glasnik RS“, br. 342023 i 772023)

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.