O NAMA

Međunarodno udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS organizuje i okuplja ovlašćene interne revizore u javnom sektoru zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije radi razvoja i unapređenja profesije interne revizije u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima. Promoviše praksu interne revizije u regionu Zapadnog Balkana u cilju blagovremene pripreme zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji kroz kontinuiranu stručnu obuku i specifične treninge kako bi interna revizija obezbedila dodatnu vrednost kroz preporuke i stručna mišljenja o upravljačkim i kontrolnim sistemima u skladu sa načelima pouzdanog i delotvornog finansijskog upravljanja.

POLITIKA KVALITETA

Međunarodno udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS

Pod kvalitetom podražumevamo potpuno ispunjavanje profesionalnih potreba članova i svih zainteresovanih strana.

ŽELITE DA SAZNATE ŠTA SVE MOŽEMO DA URADIMO ZA VAS?

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.