AKTUELNE NOVOSTI

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“ 1024 768 euiaps-vega

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima…

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA BEOGRADSKOM BANKARSKOM AKADEMIJOM

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA BEOGRADSKOM BANKARSKOM AKADEMIJOM 1024 768 euiaps-vega

Međunarodno udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS i Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije potpisali su dana 18.8.2023. godine Sporazum o saradnji. Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo,…

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU” 1024 768 euiaps-vega

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima…

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.