AKTUELNI SEMINARI

Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“

Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“ 1024 683 euiaps-vega

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2024. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU”

JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU” 1024 683 euiaps-vega

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na jednodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2024. godini namenjene namenjen rukovodiocima KJS u Republici Srbiji, rukovodiocima FUK-a i internim revizorima

Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR”

Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR” 1024 683 euiaps-vega

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2024. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi”

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi” 1024 683 euiaps-vega

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS - RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“ 1024 683 euiaps-vega

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.