POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA BEOGRADSKOM BANKARSKOM AKADEMIJOM

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA BEOGRADSKOM BANKARSKOM AKADEMIJOM

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA BEOGRADSKOM BANKARSKOM AKADEMIJOM 1024 768 euiaps-vega

Međunarodno udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS i Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije potpisali su dana 18.8.2023. godine Sporazum o saradnji.

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta Union u Beogradu koja ostvaruje akademske studijske programe, u skladu sa svojom matičnošću, i razvija naučnoistraživački rad u više oblasti.Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva, osiguranja i ostalih srodnih oblasti. Koncepcija, organizacija, metodi i tehnike rada Fakulteta u potpunosti opravdavaju naziv “School of excellence“, koji kompanijama, bankama i drugim finansijskim institucijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.

Predmet Sporazuma o saradnji je ostvarivanje zajedničkih ciljeva kroz unapređenje efikasnosti i efektivnosti interne revizije i revizorskih izveštaja.

Ponosni smo što je Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije prepoznala naš potencijal u ostvarivanju ciljeva u oblasti razvoja i unapređenja profesije interne revizije u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.