ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“ 1024 768 euiaps-vega

SEVOI Financial Consulting je u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao četvorodnevni seminar sa panel diskusijom namenjen korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji i regionu na temu: „IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“. Seminar je održan u periodu od 2. do 5. jula 2024. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručene su potvrde o kontinuiranom stručnom usavršavanju u ukupnom trajanju organizovanog stručnog usavršavanja od 17 sati i ostvarivanju 6 bodova kontinuirane profesionalne edukacije – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara su prošli sa predavačima pregled osnovnih izmena IIA standarda i pet glavnih domena koji se odnose na zajedničko područje:

 • Domen I globalnih standarda interne revizije – Svrha interne revizije,
 • Domen II globalnih standarda interne revizije – Etika i profesionalizam,
 • Domen III globalnih standarda interne revizije – Upravljanje funkcijom interne revizije,
 • Domen IV globalnih standarda interne revizije – Rukovođenje funkcijom interne revizije,
 • Domen V globalnih standarda interne revizije – Obavljanje poslova interne revizije.

Globalni standardi interne revizije pružaju zahteve i preporuke za usmeravanje profesionalne prakse kvalitetne interne revizije na globalnom nivou. Standardi, takođe, uspostavljaju osnovu za ocenu učinka usluga interne revizije. Pored toga, globalni standardi interne revizije postavljaju osnovne zahteve i preporuke za profesionalnu praksu interne revizije na globalnom nivou. Standardi se primenjuju na svakog pojedinca ili funkciju koja pruža usluge interne revizije; za organizacije koje se razlikuju po svrsi, veličini, složenosti i strukturi, od strane osoba unutar ili izvan organizacije. Standardi se primenjuju bez obzira da li su interni revizori zaposleni u organizaciji, angažovani po ugovoru sa eksternim pružaocem usluga ili u kombinaciji. Takođe, Standardi se primenjuju na pojedinačne interne revizore i funkciju interne revizije. Svi interni revizori su odgovorni za poštovanje principa i standarda u domenu etike i profesionalizma, kao i principa i standarda relevantnih za obavljanje njihovih radnih obaveza. Rukovodioci interne revizije dodatno su odgovorni za ukupnu usklađenost funkcije interne revizije sa Standardima. Ukoliko je internim revizorima ili funkciji interne revizije zakonom ili uredbom zabranjeno da budu usklađeni sa određenim delovima Standarda, potrebna je usklađenost sa svim ostalim delovima Standarda i odgovarajuća objavljivanja. Ako se Standardi koriste zajedno sa zahtevima drugih nadležnih tela, komunikacija interne revizije po potrebi mora navesti korišćenje drugih zahteva. Očekuje se usklađenost sa Standardima.

Takođe, učesnici seminara su imali prilike da odslušaju predavanje na temu: „Finansiranje, grantovi i subvencije Evropske unije“.

Organizovana je panel diskusija na temu: „Novi standardi interne revizije – Put za usmeravanje profesionalne prakse i kvaliteta interne revizije u Republici Srbiji, Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“. Učesnici panela su bili eksperti iz Republike Srbije, Crne Gore, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Predavači i učesnici panela na četvorodnevnom seminaru:

 • Spomenka Vircburger, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Minas Trubljanin, nacionalni i međunarodni ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, sertifikovani državni revizor
 • Ljerka Crnković, magistar ekonomskih nauka, ovlašćeni državni i ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Snežana Beatović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor IIA, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, eksterni procenitelj kvaliteta interne revizije IIA, sertifikovani predavač CFRR
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
 • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nemanja Radović, master ekonomista

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.