JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU”

JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU”

JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU” 1024 683 euiaps-vega

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA JEDNODNEVNI SEMINAR NAMENJEN RUKOVODIOCIMA KJS U REPUBLICI SRBIJI, RUKOVODIOCIMA FUK-A I INTERNIM REVIZORIMA:

„IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU“.

25. mart 2024. godine, BBA, Beograd, Zmaj Jovina 12, sala S1

AGENDA JEDNODNEVNOG SEMINARA

 • 08:45 – 09:00
  • Evidentiranje učesnika seminara.
 • 09:00 – 09:30
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
   • Uloga interne revizije i Državne revizorske institucije.
 • 09:30 – 12:15
  • Popunjavanje godišnjeg izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:
   • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2023. godinu*;
   • Za školske ustanove – Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2023. godinu*.
 • 12:15 – 12:45 Pauza za kafu
 • 12:45 – 14:00
  • Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2023. godinu*.

*Napomena: Poneti godišnje izveštaje za 2022. godinu i odštampati godišnji izveštaj za 2023. godinu radi lakšeg popunjavanja sa sledećeg linka: https://sevoifc.com/izvestavanje-rukovodioca-korisnika-javnih-sredstava-prema-centralnoj-jedinici-za-harmonizaciju-za-2023-godinu/

PREDAVAČI NA JEDNODNEVNOM SEMINARU SU:

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
V.D. direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

KOTIZACIJA JEDNODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 10.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 8.000,00 rsd plus PDV.

Agendu sa opisom jednodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na jednodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na e-mail adresu: srbija@sevoifc.com

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.